บริษัทใบธง จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษในไร่ใบธงใน 2 ปีแรก • ปี 2547 เริ่มโครงการส่งเสริมเกษตรกรเพื่อผลิตพืชผักปลอดสารพิษและเสาวรสได้รับการรับรองแปลง GAP จากกรมวิชาการเกษตร • ปี 2548 ตั้งโรงงานผลิตน้ำเสาวรส และได้รับการรับรองเครื่องหมาย อย. จากสาธารณสุข จังหวัดพะเยา • ปี 2550 โรงงานผลิตน้ำเสาวรสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ One province One agro-industry ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรม จังหวัดพะเยา และได้รับเครื่องหมาย GMP และ Pre-HACCP โดย SGS
 
โครงการย่อยสลายตอซังข้าวด้วยจุลินทรีย์ อ่านรายละเอียดเพิ่ม
  
 
จุลินทรีย์สำหรับเร่งการเจริญเติบโต
 
หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังข้าว
 
ไบโอเบส Bio-Best
 
ไบโอคลีน Bio-Clean