บริษัท ใบธง จำกัด ผลิตและจำหน่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ และประกอบกิจการโรงงานแปรรูปน้ำเสาวรสพร้อมดื่ม แช่แข็ง โดยส่งเสริมเกษตรกรปลูกเสาวรสปลอดสารพิษซึ่งได้รับการรับรองแปลง GAP (Good Agricultural Practice) จากกรมวิชาการเกษตร 

   นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายตอซังข้าวหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดภาวะโลกร้อน

  บริษัทมีทีมงานที่มีประสบการณ์ ที่พร้อมให้คำแนะนำทุกท่านที่สนใจในผลิตภัณฑ์ หรือต้องการปรึกษาปัญหาทางด้านการปลูกข้าว ผัก ไม้ดอก ไม้ผล บริษัทยินดีให้คำปรึกษาสำหรับเกษตรกรทุกท่าน โทรติดต่อได้ที่

โทรศัพท์ 0-5448-3030/0-5448-3034 โทรสาร 0-5441-1245

 

Bitoung Company Limited manufactures and sells Organic Liquid Fertilizers. Biomass Packaging Pest Control - pest Organic fertilizer pellet type, and operate processing plants and passion fruit juice drink , frozen passion fruit farmers by promoting non-toxic which is certified by the Department of Agriculture under Good Agricultural Practice or GAP program.

 The company also encourages farmers to use microbes to degrade rice stubble after harvest to reduce global warming.

 The company has an experienced team, we are ready to give advice to everyone who is interested in our products. If there is any issues concerning with rice, vegetable, fruit and flowers, please feel free to contact us at any time at the information below - for further discussion.

We are very welcome to give free advice to all the farmers.

Tel: +66 8 1882 8218 phone , Fax: 0-5441-1245, 0-5310-3747

 
โครงการย่อยสลายตอซังข้าวด้วยจุลินทรีย์ อ่านรายละเอียดเพิ่ม
  
 
จุลินทรีย์สำหรับเร่งการเจริญเติบโต
 
หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังข้าว
 
ไบโอเบส Bio-Best
 
ไบโอคลีน Bio-Clean