บริษัทใบธง จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษในไร่ใบธงใน 2 ปีแรก • ปี 2547 เริ่มโครงการส่งเสริมเกษตรกรเพื่อผลิตพืชผักปลอดสารพิษและเสาวรสได้รับการรับรองแปลง GAP จากกรมวิชาการเกษตร • ปี 2548 ตั้งโรงงานผลิตน้ำเสาวรส และได้รับการรับรองเครื่องหมาย อย. จากสาธารณสุข จังหวัดพะเยา • ปี 2550 โรงงานผลิตน้ำเสาวรสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ One province One agro-industry ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรม จังหวัดพะเยา

 
โครงการย่อยสลายตอซังข้าวด้วยจุลินทรีย์ อ่านรายละเอียดเพิ่ม
บรรยากาศในไร่ใบธง

ภาพบรรยากาศ

 
  
 
จุลินทรีย์สำหรับเร่งการเจริญเติบโต
 
หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังข้าว
 
สารสกัดอินทรีย์ ไบโอเบส
 
สารชีวภาพ ไบโอ-คลีน
 
สารสกัดธรรมชาติ สปีด1
 
สารสกัดธรรมชาติ สปีด2
 
สารสกัดธรรมชาติ คอนโทรล1
 
สารสกัดธรรมชาติ คอนโทรล2
 
ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ใบธง
 
หัวเชื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและดับกลิ่น
 
หัวเชื้อจุลินทรีย์ โพลไบโอติก
 
หัวเชื้อจุลินทรีย์เร่งการเจริญเติบโต บีโกรว์
 
หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังฟางข้าว บี เทนเดอร์